Stichting Godly Play Nederland

De Stichting Godly Play Nederland is een stichting die sinds het jaar 2018 het werk van de vereniging Godly Play Nederland heeft overgenomen.

In 2013 hebben Jacolien Lambregtse, inspirator van het eerste uur, en Christi Loor de vereniging Godly Play Nederland opgericht.

In 2018 is deze vereniging opgegaan in de Stichting Godly Play Nederland.

Het bestuur:
Voorzitter: Irma Visser
Secretaris-penningmeester: Corina Nagel
Algemeen bestuurslid: Taco Visser

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo.

Het bestuur heeft in enkele taakgebieden ondersteuners, die al naar gelang de taak daarvoor betaald worden:
Wiebe Kloosterman, administrateur
Willie van den Dool, relatiebeheer

De doelstelling van de Stichting:
Het bevorderen van de beoefening van het godsdienstpedagogisch concept Godly Play in Nederland naar de kwaliteitsnormen van de internationale Godly Play Foundation en de Stichting Godly Play Nederland.

Voor de missie en de visie van de Stichting kun je de statuten lezen en het Strategisch beleidsplan 2018_2019 Stichting Godly Play Nederland.

Opgericht: Woerden, 4 januari 2018

Vestigingsplaats Westbroek
KvK nr: 70533423
RSIN/fiscaal nummer: 858362454

Bank: Regiobank
IBAN: NL94 RBRB 0706 6362 60

Website: https://godlyplay.nl
E-mail: info@godlyplay.nl

Coördinatie:
Irma Visser
0345 505516

Onze stichting wil transparantie betrachten. Hieronder staan documenten, over bestuur, doel en beleidsplan, over jaarrekening, beloning, en begroting.

Documenten:

Afschrift oprichtingsacte Stichting Godly Play Nederland

Strategisch beleidsplan 2018_2019 Stichting Godly Play Nederland

Financieel Jaarverslag 2018 Stichting Godly Play Nederland

Begroting 2018 Stichting Godly Play Nederland

Financieel jaarverslag 2017 Vereniging Godly Play Nederland

Beloningsbeleid bestuur Godly Play

Financieel Jaarverslag 2019 Stichting Godly Play Nederland

Financieel Jaarverslag 2020 Stichting Godly Play Nederland

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.