Fondsen

De Stichting Godly Play Nederland heeft geen eigen inkomsten. Onze stichting is afhankelijk van donaties en fondsen of subsidiegelden.

Fonds Vermeulen Brauckman Stichting

Met een subsidie van de Vermeulen Brauckman Stichting is Godly Play in de gelegenheid om de Introductiedagen en de Basis-Verteltraining tegen een gereduceerd tarief aan te bieden.
Godly Play is de Vermeulen Brauckman Stichting erkentelijk  dat door hun bijdrage meer mensen in de gelegenheid kunnen worden gesteld om zich te bekwamen in het werken met Godly Play.

De Vermeulen Brauckman Stichting heeft als doel:

‘Het bevorderen en financieel ondersteunen van initiatieven van personen en instellingen gericht op de ontsluiting van de Bijbel in het Nederlands taalgebied.’

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.