logo-godlyplay01-website-72dpi

Beste Godly Play-verteller of -geïnteresseerde,

Deze nieuwsbrief heeft een heel andere opmaak dan jullie gewend zijn. Achter de schermen is er de afgelopen maanden ongelofelijk hard gewerkt om de Stichting Godly Play Nederland klaar te maken voor de toekomst. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over deze ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen is de veranderde opmaak van de nieuwsbrief.
Er is niet alleen in de afgelopen maanden veel gebeurd. Ook de komende maanden staat er weer veel te gebeuren. Van Europese Trainersconferentie op Nederlandse bodem, tot nieuwe introductiebijeenkomsten. Het staat allemaal op de agenda.
In deze nieuwsbrief lees je meer over:
 • Een nieuwe website
 • Van vereniging naar stichting en wat daar nog meer bij komt kijken
 • Agenda
 • Godly Play in het nieuws
 • Privacywetgeving
 • Godly Play steunen
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of heb je goede ideeën? Laat het ons weten via info@godlyplay.nl.

Een hartelijke groet,
Irma Visser

Een nieuwe website

afbeelding nieuwe site

Vandaag is hij gelanceerd: de nieuwe website van Godly Play. Op het vertrouwde adres www.godlyplay.nl vind je een compleet nieuwe site. We nodigen je van harte uit er snel een kijkje te gaan nemen. Het is wat ons betreft een eigentijdse en aantrekkelijke site geworden met nuttige informatie voor zowel reeds getrainde vertellers als voor mensen die zich voor het eerst op Godly Play willen oriënteren. We hopen en verwachten dan ook dat jullie de nieuwe website met plezier zullen gebruiken.
De nieuwe site biedt een heel aantal voordelen. Het meest in het oog springt natuurlijk de lay-out, weer helemaal passend bij huidige maatstaven. De nieuwe site is hiermee ons visitekaartje geworden voor geïnteresseerden. Daarnaast is de informatie ook voor mensen die al bekend zijn met Godly Play veel gemakkelijker te vinden. Aanmeldingen voor trainingen en bijeenkomsten kunnen nu via de site gedaan worden. Via de Agenda zie je per item of er nog plek beschikbaar is en kan je je gelijk aanmelden en afrekenen als dat van toepassing is. Niet alleen voor de schermen van de site is er veel veranderd. Ook achter de schermen is dit het geval. Hierdoor kunnen we met deze site besparen op administratieve kosten. Diane Koehoorn, Marjolijne Yska, Irma Visser, Wiebe Kloosterman en Willie van den Dool vormen de webredactie van de nieuwe site.
Wanneer je een account had op de oude site, is hij deze meegenomen naar de nieuwe site. Wanneer je de eerste keer inlogt, moet je wel een nieuw wachtwoord instellen. Hierover heb je als het goed is ook een mail ontvangen. Heb je nog geen account, dan kun je er een aanmaken via de button ‘Inloggen’, rechts boven op de homepage en daarna kiezen voor 'Aanmelden'. Je hebt bijvoorbeeld een account nodig wanneer je wilt aanmelden voor een training of een bijeenkomst.
De nieuwe site is uitgebreid getest. Er hebben verschillende mensen feedback gegeven. Maar natuurlijk kunnen er zaken zijn die (nog) niet helemaal logisch zijn. Wie weet heb je na het bekijken van de site ideeën of adviezen voor ons. We horen ze graag via info@godlyplay.nl.
foto optichting St GP

Van vereniging naar stichting en wat daar nog meer bij komt kijken

Nadat de leden van de vereniging Godly Play instemden met de overgang van een vereniging naar een stichting Godly Play, richtten de bestuursleden deze stichting op 4 januari jongstleden op.
Het was een belangrijke mijlpaal voor het toekomstbestendig maken van Godly Play in Nederland.
Het starten van een stichting is echter een ding. Het opbouwen hiervan, zodat Godly Play in de toekomst verder kan groeien, bleek iets anders. Het bestuur en de bestuurscommissie zijn in de afgelopen maanden zeer regelmatig bij elkaar geweest om hieraan te werken. Een belangrijke vraag hierbij was en is: Hoe richten we de stichting zo in dat we goede kwaliteit bieden, zonder hierbij onnodige drempels op te werpen voor vertellers en geïnteresseerden?
Als stichting willen we graag de ANBI-status verwerven, zodat giften aftrekbaar zijn bij de belastingdienst. Ook hiervoor moest het nodige gebeuren. Om de ANBI-status te verkrijgen moet een stichting aan verschillende eisen voldoen. Veel van die eisen bestaan uit het aanleveren van documenten. Inmiddels zijn al deze documenten opgesteld en kan de ANBI status aangevraagd worden.
Kortom, er is in de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de stichting. Het bestuur zal ook de komende maanden hiermee verder gaan. Voor het toekomstbestendig maken van de stichting, is het ook van belang dat er voldoende schouders zijn om de stichting te dragen. Daarom is het bestuur erg blij met al die mensen die niet alleen lokaal actief met Godly Play aan de slag zijn, maar ook binnen de stichting een taak hebben.
In 2017 was Godly Play nog een vereniging. Het jaarverslag van 2017 en de bijbehorende financiële stukken, goedgekeurd door de kascommissie, vind je op de website.

Aankomende activiteiten

Introductiedag

6 oktober 2018 10:00 tot 15:00 in Drachten
10 oktober 2018 14:00 tot 20:00 in Den Haag
Inhoud:
Godly Play is een creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen. Tijdens deze Introductiedag kun je zelf de kracht van Godly Play ontdekken. Daarnaast is het een dag met tijd voor herbronning en verdieping voor jouzelf. Klik hier naar de Agenda voor meer informatie.
_____________________________________________________________________

Driedaagse Basis-verteltraining Godly Play

19 oktober 2018 09:00 tot 17:00 in Den Haag
De basis-verteltraining is een driedaagse training die aaneengesloten wordt gegeven. De training is de officiële basis-vertelcursus voor iedereen die Godly Play verhalen wil gaan vertellen. In deze training krijg je tijd om:
 • zelf dichterbij de verhalen te komen, door te luisteren naar en je te verwonderen over heilige verhalen, gelijkenissen, liturgische verhalen en stilte
 • oefeningen te doen in het spelend vertellen van de vier genres verhalen
 • de achtergronden van Godly Play te leren kennen en je eigen te maken
Als je deze training wilt volgen is het nodig dat je eerst een introductiedag hebt meegemaakt. Klik hier naar de Agenda voor meer informatie.

Europese Trainers Conferentie in de Glind

afbeelding voor EC

I wonder how we wonder

Rond dit thema zijn de trainers uit heel Europa in Nederland te gast voor de Europese Trainers Conferentie, van 21 tot en met 14 september. Twee-en-veertig trainers uit 14 verschillende landen zullen aan het programma deelnemen. De conferentie is voorbereid door de Nederlandse Godly Play trainers en een aantal vertellers. Ook tijdens de conferentie zullen ze het programma ondersteunen. Hiermee zijn we heel blij!

Godly Play op het Inspiratie festival op Terschelling
Kom over – op adem!

26, 27 en 28 oktober 2018
Godly Play verzorgt op zaterdag voor zowel volwassenen als kinderen kennismakingsprogramma’s op het Inspiratiefestival, dat georganiseerd wordt door de PThU, de Protestantse Kerk in Nederland, de Raad van Kerken Nederland en de eilander kerken.
Het festival is bestemd voor iedereen die iets heeft met kerk en/of geloof, voor vrijwilligers en beroepskrachten. De organisatie schrijft:
We hopen dat er een beweging op gang gebracht wordt. Dit alles ter verbinding en bezieling.
Wil jij ook geïnspireerd en bezield raken in een prachtige omgeving? Lees meer.

Nederlandstalige verhalenbundels

Tijdens de Inspiratiedag werd de eerste Nederlandstalige Godly Play verhalenbundel gepresenteerd. In oktober komt de tweede verhalenbundel op de markt. Daarnaast is het Godly Play Basisboek vertaald en wordt nu te koop aangeboden.
Godly Play Basisboek

Godly Play Basisboek

Een boek boordevol achtergrond-informatie over Godly Play en met veel tips voor Godly Play begeleiders.
Averbode, uitgeverij Averbode, 2018.
ISBN 978-2-8081-0112-7
156 p.
Prijs: € 17,50

Te bestellen via: Kerknet België en in de boekhandel.
2e verhalenboek

Nieuw boek

Komend najaar, in oktober, verschijnt het 2e Godly Play verhalenboek. Met maar liefst 20 verhalen, goed voor 242 pagina's lees- en speelplezier.

In het voorjaar van 2019 zal het 3e verhalenboek verschijnen.

Meer informatie: klik hier.

Privacy wetgeving

De wetgeving rondom de privacy is veranderd. Kort gezegd is de Stichting Godly Play Nederland verplicht om meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij van jou verzamelt en hoe ze omgaat met die gegevens. We vertellen je graag wat dat voor jou betekent.
Inzicht in je gegevens
Eigenlijk verandert er niet zoveel. De gegevens die we van jullie hebben, staan overzichtelijk en veilig in het account op de website van de Stichting. Dat was je al van ons gewend.
Je rechten en privacy, in heldere taal
Wel nieuw is de informatie over het privacybeleid van de Stichting op de website. Daar staat in heldere taal geschreven hoe we omgaan met jouw gegevens. Wil je bijvoorbeeld weten welke gegevens we verzamelen, waarom, en wat jouw rechten zijn? Op www.godlyplay.nl/privacy lees je daar alles over.
Neem contact met ons op als je na het lezen van de tekst nog vragen hebt.

Godly Play steunen

In het verleden ontvingen wij contributie van de leden. Nu wij een stichting zijn is dit niet langer het geval. Uiteraard blijft ook de stichting Godly Play kosten maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vertalen van de verhalenbundels, de ontwikkeling van de nieuwe site, PR, opzetten regio-kringen, etc*. In onze nieuwe organisatievorm ontvangt de stichting haar financiële middelen op drie manieren:
 1. Door giften van particulieren. Wij hopen dat ieder zijn eerdere lidmaatschapsgeld omzet naar een jaarlijkse donatie.
 2. Door giften van bedrijven en organisaties zoals scholen en kerken. Zou je de lokale kerk, parochie of school daarop willen attenderen? In deze link staan hiertoe voorbeeldbrieven.
 3. Door subsidies. We zijn erg blij dat dit jaar de Vermeulen Brauckmann Stichting ons financieel steunt.
* Alle (trainings)activiteiten zelf zijn kostendekkend, daar wordt geen winst op gemaakt.

Subsidie ontvangen

We zijn heel blij met de subsidie die we ontvingen van de Vermeulen Brauckman Stichting.
Door hun bijdrage zijn we nu in de gelegenheid om de basis-verteltraining goedkoper aan te bieden, en voor de introductiedagen in 2018 geen verhoging toe te passen. We hopen van harte dat we hierdoor meer mensen in de gelegenheid kunnen stellen om zich te bekwamen in het werken met Godly Play.
VBS2
MailPoet