Godly Play: een praktijk

Kijk op http://atelier.godlyplay.nl/ en lees een verslag over twee pilots met Godly Play op basisscholen.
Binnenkort volgt een verslag over beginnen met Godly Play in kindernevendienstwn.

Wat is speciaal aan Godly Play?

 • vertraging van het tempo
 • een veilige ruimte maken om groot te kunnen denken
 • hulpmiddelen aanreiken en dan een stap terug doen
 • gemeenschapsvorming
 • iedereen kan een leerling én een leraar zijn
 • vragen zijn belangrijker dan antwoorden
 • kinderen helpen verbindingen te leggen: identiteit - creativiteit - integratie
 • openstaan voor het onverwachte

Hoe weet je of iets Godly Play is?

 • Is er een grote openheid voor de mogelijkheid dat God er bij is en meespeelt?
 • Zijn de kinderen echt aan het spelen? Dat is: vrijwillig, met diepe concentratie, betrokken, met plezier, nieuwsgierig en creatief?
 • Is de spiraal van het curriculum werkzaam in het proces? Dat is: het creatieve leerproces in elk kind, de dynamiek van de groep (de gemeenschap van kinderen), en de cyclus van de verhalen en de feesten?