Verdiepingstrainingen en netwerkdagen

De verteltraining is een basistraining, die niet zonder oefenen en bespreken kan.

De eerste manier om te blijven leren is om altijd samen te werken als verteller en begeleider. De begeleider observeert en maakt een verslag, en na afloop bespreken verteller en begeleider samen wat ze hebben gezien en geleerd.

 

In de regiogroepen worden achtergrondartikelen bestudeerd en besproken, ter verrijking en verdieping van de praktijk van vertellers en begeleiders (zie: literatuur).

 

De vereniging streeft ernaar tenminste een keer per jaar een netwerkbijeenkomst te organiseren, in combinatie met een ledenvergadering.

Neem voor deze trainingen contact op met de vereniging.