Regio's & contactpersonen

Intervisie in regio's

Langzamerhand zijn er groepen ontstaan van mensen die de verteltraining hebben gevolgd, die verhalen oefenen en vertellen, en die zich betrokken voelen bij de Stichting Godly Play. Deze kringen ondersteunen beoefenaars zodat zij hun praktijk in gemeenschap met anderen ontwikkelen. Ze komen samen onder leiding van een trainer, maar kunnen worden geleid door Gildelid. De frequentie van de kring hangt af van de specifieke groep en wat voor hen het beste werkt.

Je wordt uitgenodigd voor een intervisiegroep ná de verteltraining, en voor vervolgbijeenkomsten, studiedagen en inspiratiedagen.

 

West- Nederland:

Er is een intervisie-groep in Den Haag die één keer per twee maanden bij elkaar komt.

 

Midden- en Zuid-Nederland:

Rond Apeldoorn: Cora Krispijn

Huizen en omgeving, Gooi : Marjolijne Yska 

Utrecht: Irma Visser

 

Noord- Nederland:

Irma Visser en Diane Koehoorn