Wat is Godly Play?

Godly Play is: 

 • een multi-sensorische benadering die taal (het verbale) en spel (het non-verbale) combineert en integreert
 • een benadering die bevorderlijk is voor een geconcentreerde en aandachtige manier van werken
 • ontdekkend en ervaringsgericht leren

Godly Play is de kunst van het leren kennen en gebruiken van de taal van de christelijke traditie, om daarmee aan het werk te kunnen gaan met existentiele vragen, betekenis te geven aan leven en dood, en om wijsheid te vinden voor het dagelijkse leven.

In Godly Play leren kinderen hoe ze heilige verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische verhalen kunnen binnengaan om meer te ontdekken over zichzelf, over anderen en over de verborgen aanwezigheid van God in de wereld.

De verhalen helpen kinderen om uitdrukking en betekenis te geven aan hun eigen ervaringen, spiritueel en existentieel. Kinderen zijn niet leeg, ze hoeven niet gevuld te worden met feiten en overtuigingen. Wat ze nodig hebben is het leren vinden en gebruiken van taal voor hun ervaringen, om die te exploreren en te benoemen. Die kunst kan geleerd worden op een speelse en open manier.

Godly Play is een uitnodiging om te spelen, om mee te doen in het spel van de schepping, van het evangelie en van vieren.

Godly Play wil:

 • een veilige ruimte bieden aan kinderen –met een goede balans tussen samen en alleen, open en begrensd
 • kinderen vertrouwd maken met religieuze taal en symbolen
 • kinderen helpen verbindingen te leggen tussen deze verhalen en hun eigen ervaringen
 • spirituele en morele ontwikkeling van kinderen ondersteunen
 • kinderen helpen tegelijk geworteld te raken in de traditie én hen ruimte geven om open te staan voor de toekomst en nieuwe inzichten

Waar komt Godly Play vandaan?

 • gebaseerd op de Montessori onderwijsbenadering: ‘leer een kind het zelf te doen’
 • het werk van Sofia Cavalletti over de religieuze ontwikkeling van kinderen
 • het werk van Jerome Berryman, die opgeleid is door Sofia Cavaletti, en die meer dan 30 jaar ervaring heeft met werken met kinderen en onderzoek naar de Godly Play methode in verscheidene contexten (kerk, school, ziekenhuizen, etc.).
 • Er is een wereldwijd netwerk van Godly Play beoefenaars: vertellers, trainers en onderzoekers (zie: links)