Verenigingsgegevens ANBI status

Vereniging Godly Play Nederlandstalig

Opgericht: Utrecht, 17 mei 2013
Fiscaalnummer: NL 852815748B01

Contactpersoon:

Irma Visser
Molensteen 18
6852 BX Huissen
026-3255814

Doelstelling:

1. De vereniging heeft ten doel:
Het beoefenen en bevorderen van de beoefening van het godsdienstpedagogische concept Godly Play in oecumenische context in Nederland, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. 
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
- Het geven van trainingen aan vrijwilligers en professionals van geloofsgemeenschappen en het onderwijs;
- Het opbouwen van een netwerk van vertellers en begeleiders van Godly Play, mede  door middel van het opzetten van regiogroepen.
- Het waarborgen van de kwaliteit van Nederlandstalige teksten, materialen en trainingen;
- het organiseren van studiedagen en conferenties om een wetenschappelijke discussie over en onderzoek naar Godly Play te stimuleren;
- het zoeken naar begunstigers en het werven van middelen om het doel van de vereniging te realiseren;
En voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.
 
Bestuurssamenstelling:
 
Voorzitter: Irma Visser
Penningmeester: Corina Nagel
Algemeen lid: Taco Visser
 
Documenten: