Doe het zelf materialen

Bij de verhalen van Godly Play horen materialen; er is geen verhaal zonder vertelmateriaal. Verhaal en materiaal zijn beide gedurende een lange periode ontwikkeld, uitgeprobeerd en onderzocht. De onderstaande links geven een beeld van de materialen. Het is nog niet mogelijk om de materialen in Nederland of België te kopen, maar bestellen in Duitsland is gemakkelijk, en in verhouding tot het materiaal uit andere landen meestal de goedkoopste optie.

Materiaal lenen/huren:

In Den Haag is bij Stek voor stad en kerk vertelmateriaal te leen. Voor voorwaarden en tarieven: cloor@stekdenhaag.nl

In Apeldoorn is vertelmateriaal te leen via Kerkplein7, van de PG Apeldoorn, met een jaarabonnement. Mail voor info: godlyplayapeldoorn@gmail.com

Godly Play ruimten:

Stek Jong heeft in het pand aan de Parkstraat 32 Den Haag een vertelruimte waar introducties en trainingen kunnen worden gegeven.

Sinds 2 maart 2014 is er ook een Godly Play ruimte ingericht in de Kloosterkerk in Den Haag. Na een jaar materiaal geleend te hebben van Stek Jong (in 2013) heeft de Kloosterkerk nu eigen materialen. De ruimte wordt nu geregeld gebruikt.

Het materiaal dat een jaar geleend is door de Kloosterkerk is voor 2014 geleend door drie samenwerkende gemeenten in Leidschendam.

De Verwondering, een pioniersplek vanuit de PKN en de Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft een vertelruimte ingericht die voornamelijk als Godly Play ruimte wordt gebruikt. Hier worden zeer geregeld Godly Play verhalen verteld en is ook de uitleen van het Godly Play materiaal. Zie voor locatie en meer: www.verwondering-apeldoorn.nl

Materiaal bestellen:

Duitsland: www.godlyplay-materialien.de

Verzendkosten om en nabij € 20.

Engelandwww.stmichaelsworkshop.co.uk

Hier zijn ook diverse samengestelde paketten met CD's te koop voor DIY materiaal met tekeningen en instructies. 

Verzendkosten: afhankelijk van het bedrag van aankoop.

VS: www.godlyplayresources.com

Finland

Momenteel zijn er problemen met de leveringen en de communicatie vanuit het verkooppunt in Finland. Daarom is de link verwijderd op 20 april 2017. Er lijkt sprake van langdurige ziekte bij de maakster.

Zodra er weer geleverd kan worden, zetten we de link opnieuw online. 
Helaas raden we dus op dit moment af om vertelmateriaal in Finland te bestellen, hoe mooi het ook is.

 

Neem bij onduidelijkheid, vragen of suggesties contact op met de administratie via info@godlyplay.nl