Contact

 

Voor meer informatie: info@godlyplay.nl

(Er blijken af en toe mailproblemen te zijn: niet elke mail komt aan. Bij geen reactie: ijmvisser@live.nl)

Kijk onder Agenda voor kennismakingsbijeenkomsten en trainingen.

 

Wilt u Godly Play Nederland steunen? Uw giften zijn welkom op NL70TRIO0197637248

ten name van  Godly Play Nederland. Met uw bijdrage steunt u de bevordering van de beoefening van Godly Play in het algemeen, of pilot-projecten in het bijzonder.