Algemene ledenvergadering 30 oktober 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen maandag, 2 oktober, kon geen besluit genomen worden over de voorgenomen overgang van Vereniging naar Stichting. Een deel van de leden heeft per e-mail of mondeling laten weten hun goedkeuring te geven. Maar volgens de huidige statuten van de vereniging mochten we geen beslissing nemen omdat niet 2/3 van het aantal leden aanwezig was. We zijn dus formeel verplicht om een tweede algemene ledenvergadering hiervoor te beleggen. 

 

Op die vergadering is het aantal aanwezigen niet meer van belang. Degenen die er dan zijn, mogen de beslissing nemen. 

 

Daarom nodigen wij jullie uit voor een tweede ALV op 30 oktober, in het Verusgebouw, Houttuinlaan 5b, 3447 GM Woerden, om 19.30uur.

Wanneer: 
dinsdag, 31 oktober, 2017